Termin stomatologiczny

Przęsło w moście protetycznym

Przęsło jest to część mostu protetycznego zastępująca brakujący ząb. Przęsło jest połączone z zębami filarowymi na które zakłada sie korony protetyczne. Rolę zębów filarowych mogą pełnić implanty dentystyczne.

Przęsła wykonuje się ze stopów metali, ceramiki, akrylu, materiałów komposytowych lub połączeń tych materiałów.

Termin stomatologiczny

Korona protetyczna

Korona protetyczna jest to stałe uzupełnienie protetyczne odtwarzające (znaczny) ubytek korony zęba. Korony w stomatologii wykonuje się ze stopów metali, akrylu, ceramiki lub kompozytów. Stosowane są również korony wykonane z kilku materiałów.

Korony protetyczne wykorzystywane są jako części mostów protetycznych w których umożliwiają uzupełnienie brakujących zębów.